Behandlingsområder

 

                 Allergi

Allergiske reaktioner er ofte bundet til tid-ligere oplevelser og episoder, der har med din allergi at gøre. Det kan være du har græsallergi, fødevareallergi eller måske en helt anden slags allergi. Alle former for allergier kan behandles med hypnoterapi.

                Vægttab

Hypnose er ikke en slankekur, men kan fungere som en metode til omkodning af trangen til at spise for meget. Når du spi-ser, spiser du ikke kun på grund af sult, du spiser også fordi det er forbundet med følelser som hygge, lyst eller måske ked-af-det-hed. Det gælder om at fjerne alle følelser, der er koblet til mad, så du kun spiser på sultfornemmelsen. Vægttab kan behandles, og der vil vise sig positive re-sultater, som rækker langt ud over vægttabet.

                Rygestop

Hypnose er en særdeles effektiv behandling til rygestop. Det er meget vigtigt, at du er virkelig motiveret for at holde op med at ryge. Rygning er ikke kun en vane, det er en følelsesmæssigt indlært vane. Det vil sige, at der er følelser forbundet med at ryge. I hypno-terapien kan man fjerne de følelser, der er koblet til cigaretterne og rygningen. Det kan være hygge, kedsomhed, selskabe-lighed, ensomhed. Hypnoterapeuten kan finde lige præcis din følelse der har med rygning at gøre og forløse den. Du vil opleve en stor følelse af frihed, når du slipper rygetrangen.

                    Fobier

Alle fobier, araknofobi (skræk for edderkopper), tandlægeskræk, flyskræk, klaustrofobi eller måske en helt anden fobi  kan kureres med hypnoterapi. Fobier er ofte bundet til den første oplevelse og episode, der har direkte med din fobi at gøre. Hypnoterapien hjælper dig til at få identificeret denne oplevelse og gøre op med de konsekvenser, oplevelsen har for dit liv, fobien.

                    Stress

Stress kan behandles, og det gælder om at finde frem til, hvad du bliver stresset over, hvor tit du er stresset, hvor lang tid du har været stresset og om der er noget/nogen der forstærker stressen. Der vil typiske arbejdes de to til tre ting, som stresser dig mest. Stress kalder på mange underliggende følelser, og de bliver forløst under hypnosen.

                 Selvværd

Det kan være, at du føler dig utilstræk-kelig i bestemte situationer. Hypnoterapeuten hjælper dig til at finde frem til tidligere oplevelser og episoder, hvor du har fået idéen om, at du ikke er god nok. I hypnosen kan følelsen så forløses, og du vil opleve betydeligt mere selvværd. Du vil opdage, at det er dig, der bestemmer, hvordan dit liv skal leves. Det er dig, der styrer dit liv. Selvværd handler om, at tro på sig selv og være tro mod sig selv. Du vil opleve, at du kommer tættere på dig selv, hvad du ønsker og hvad der vigtigt i dit liv. Du vil få en stærk og sikker fornemmelse for, at du gør det der er rigtigt lige præcis for dig.

                Depression

Depression er forbundet med mange forskellige følelser. Det kan være følelsen af ked-af-det-hed, trist, modløs, opgivende, ensomhed. Hypnotrapeuten hjælper dig til at finde tilbage til da du ikke var deprimeret, og hvordan du levede dit liv den gang. Det gælder om at finde, det der udløste depression, og forløse det, så depressionen forsvinder og du føler dig fri til at leve det liv, du ønsker, håber og drømmer om. Således vil du få mulighed for at opbygge positive forventninger til din fremtid.

           Eksamensskræk

Skrækken for at gå til eksamen er forbundet med oplevelser, hvor en følelse af afmagt eller fiasko i forhold til at skulle præstere overfor for andre har sat sig fast i underbevidstheden. Hypnoterapeuten kan hjælpe med at finde frem til til dén oplevelse og forløse den, så den ikke længere har betydning for dig, når du skal præstere i forhold til andre.

                    Jalousi

Nogle mennesker bliver meget jaloux. Det er en stærkt uhensigtsmæssig følelse, som fylder meget i tilværelsen. Ofte vil der ikke være nogen særlig grund til at følelsen af jalousi opstår. Jalousi hænger sammen med en følelse af angst for at miste. Ofte hænger følelsen sammen med en oplevelse fra den tidlige barndom. Følelsen kan bearbejdes og forløses med hypnoterapi.